Zemní a výkopové práce

Práce které provádíme:

• Příprava terénu pro stavbu

• Hloubení základů rod. domů, plotů atd.

• Budování odpadových a záchytných jímek včetně realizace

• Zpevňování ploch

• Úprava terénu

• Výkopy pro bazény

• Demolice

ZEMNÍ PRÁCE.jpg